Otel

Burada uşaqlar qeydiyyatçı, təmizlikçi və ofisiant rolunda çıxış edirlər. Onlar qonaqları qeydiyyata alır, otel qaydalarına uyğun otaqları təmizləyir və nahar süfrəsi qururlar. Uşaqlar həmçinin peşə etikası və otel idarəetməsi haqqında məlumat əldə edirlər.

Bonus:

+8 Kindi

Yaş:

4+

Öyrənilən dəyərlər:

Məsuliyyət, hörmət, mükəmməllik, alicənablıq.

Qazanılan bacarıqlar:

Ümumi və incə motor bacarıqları, tam diqqətlilik, sosiallaşma.