Supermarket

Burada uşaqlar müştəri, kassir və anbar meneceri rolunda çıxış edirlər. Satın alınacaq əşyaların siyahısı kataloq şəklində uşaqlara təqdim olunur və onlar bu əşyaların alınmasına görə məsuliyyət daşıyırlar. Digər uşaqlar isə öz növbələrində ödəniş prosesinin yoxlanmasını həyata keçirirlər.

Bonus:

+5 Kindi

Yaş:

+4 (müştəri)
+6 (kassir və ya anbar meneceri)

Öyrənilən dəyərlər:

Məsuliyyət, əzmkarlıq, düzgünlük, minnətdarlıq.

Qazanılan bacarıqlar:

Ünsiyyət, tam diqqətlilik, tənqidi düşünmə, riyazi düşünmə.