Dəniz limanı

Burada uşaqlar gəmi kapitanı rolunda çıxış edirlər. Onlar gəmilər, limanlar və kapitanların vəzifələri haqqında məlumat əldə edirlər. Daha sonra uşaqlar simulyatorlar vasitəsilə gəmini işə salır və oradakı yükləri iri maşınlara boşaldırlar.

Bonus:

-15 Kindi

Yaş:

+6

Öyrənilən dəyərlər:

Məsuliyyət, dözümlülük, peşəkarlıq.

Qazanılan bacarıqlar:

İncə motor bacarıqları, tam diqqətlilik.