Polis

Burada uşaqlar polis zabiti rolunda çıxış edirlər. Onlar polis zabitinin vəzifələri, polis zabiti olmaq üçün lazım olan bacarıq və xüsusiyyətlərin nələrdən ibarət olduğunu öyrənirlər. Daha sonra uşaqlar “Kinderland” şəhərciyində qeydə alınan cinayət hallarının tətqiqatına başlayırlar.

Bonus:

+5 Kindi

Yaş:

+4

Öyrənilən dəyərlər:

Məsuliyyət, dürüstlük, sadiqlik, həmrəylik, ədalət, hörmət.

Qazanılan bacarıqlar:

Əməkdaşlıq, komanda işi, tam diqqətlilik, sosial inkişaf.