Foto guşə

Burada uşaqlar fotoqraf rolunda çıxış edirlər. Onlar peşəkar fotoqrafiya və onun tarixi, mükəmməl foto çəkməyin yollarını öyrənirlər. Daha sonra uşaqlar öz aralarından bir model seçirlər və foto çəkməyi təcrübə edirlər.

Bonus:

+10 Kindi

Yaş:

+4 (Model)
+6 (Fototraf)

Öyrənilən dəyərlər:

İnam və etibar, dözümlülük, innovasiya.

Qazanılan bacarıqlar:

Tam diqqətlilik, incə motor bacarıqları, yaradıcılıq.