Parfümeriya

Burada uşaqlar ətir mütəxəssisi rolunda çıxış edir, parfümeriya və fərqli ətirlər haqqında məlumatlara yiyələnirlər. Daha sonra onlar ətir hazırlamaq üçün lazım olan digər maddələri əlavə edərək öz ətirlərini hazırlamağı öyrənirlər. Uşaqlar bu ətirləri istifadə etmək və ya hədiyyə etmək üçün özləri ilə birlikdə evlərinə aparırlar.

Bonus:

-10 Kindi

Yaş:

+6

Öyrənilən dəyərlər:

Dözümlülük, əzmkarlıq, innovasiya.

Qazanılan bacarıqlar:

Yaradıcılıq, tam diqqətlilik, incə motor bacarıqları.