Zeytun yağı fabriki

Burada uşaqlar qida mühəndisi rolunda çıxış edirlər. Onlar zeytun, zeytun yağı və zeytun yağı istehsalının mərhələlərini və faydalarını öyrənərək işə başlayırlar. Daha sonra, gələcəyin qida mühəndisləri qablaşdırma daxil olmaqla zeytun istehsalının bütün mərhələlərini həyata keçirirlər.

Bonus:

-10 Kindi

Yaş:

+4

Öyrənilən dəyərlər:

Əzmkarlıq, dözümlülük, peşəkarlıq, məsuliyyət.

Qazanılan bacarıqlar:

Tam diqqətlilik, əməkdaşlıq, özünü öyrənmə.