Neft Şirkəti

Bu fəaliyyətdə uşaqlar neft mühəndisi rolunda çıxış edirlər. Onlar neft məhsulları və neft mənbələrinin axtarılması barədə məlumatlar əldə edirlər. Daha sonra neft mənbələrinin yerini müəyyən edib, çıxartdıqları nefti lazımi bölmələrə göndərirlər.

Bonus:

+15 Kindi

Yaş:

6+

Öyrənilən dəyərlər:

Peşəkarlıq, özünü öyrənmə.

Qazanılan bacarıqlar:

Ünsiyyət, əməkdaşlıq, tam diqqətlilik.