Saat və Zərgərlik mağazası

Burada uşaqlar zərgərlik məmulatlarının dizaynı ilə məşğul olurlar. Onlar zərgərlik məmulatlarının dizaynı və tarixi barədə məlumat əldə edir, tarix boyu istifadə olunan zərgərlik nümunələrini müşahidə edirlər. Uşaqlar zərgərlik məlumatlarını öz istəklərinə uyğun dizayn edə bilər və fəaliyyətin sonunda onları özlərində yadigar kimi saxlaya bilərlər.

Bonus:

-10 Kindi

Yaş:

+6

Öyrənilən dəyərlər:

Dözümlülük, əzmkarlıq, innovasiya.

Qazanılan bacarıqlar:

Yaradıcılıq, tam diqqətlilik, incə motor bacarıqları.