İnnovasiyalar Mərkəzi

Burada uşaqlar mühəndis rolunda çıxış edirlər. Onlara kodlaşdırma, proqram robotları və ya dronlar barədə məlumatlar verilir. Uşaqlar proqramlaşdırma bacarıqlarını robotlar və dronlar üzərində sınayırlar.

Bonus:

-15 Kindi

Yaş:

+6 (robot)
+8 (dron)

Öyrənilən dəyərlər:

İnnovasiya, məsuliyyət, əzmkarlıq.

Qazanılan bacarıqlar:

Rəqəmsal bacarıqlar, ünsiyyət, ümumi və incə motor bacarıqları, nitq, komanda işi.