Mərkəzi kassa

Burada uşaqlar pul paylayıcı rolunda çıxış edirlər. Onlar ilk olaraq pul və onun mənşəyi haqqında məlumat əldə edir, pul sayan aparatlar sayəsində Kindi-lərin hesablanma qaydasını öyrənirlər. Təlimdən sonra uşaqlar şəhərin nağd pul olmayan hissələrini Kindi-lərlə təmin edir və öz növbəsində Rezervə transfer olunacaq nağd pulların mövcud olduğu yerlərdən Kindi-ləri toplayırlar.

Bonus:

+8 Kindi

Yaş:

+6

Öyrənilən dəyərlər:

Məsuliyyət, hörmət, doğruluq, dürüstlük.

Qazanılan bacarıqlar:

Komanda işi, əməkdaşlıq, ünsiyyət, riyazi düşünmə.