Cinayət-axtarış idarəsi

Burada uşaqlar CSI laboratoriya mütəxəssisləri rolunda çıxış edirlər. Onlar günahkarları tutmaq üçün dəlil toplamağın, onları necə axtarmağın, hesabat yazmağın və dəlilləri yoxlamağın yollarını öyrənirlər.

Bonus:

+8 Kindi

Yaş:

+6

Öyrənilən dəyərlər:

Məsuliyyət, dürüstlük,sadiqlik, həmrəylik, ədalət, hörmət.

Qazanılan bacarıqlar:

Əməkdaşlıq, komanda işi, tam diqqətlilik, sosial inkişaf.