Şəhər Teatrı

Burada uşaqlar müəyyən cədvəl üzrə moda nümayişində və tamaşada iştirak edirlər.

Bonus:

+0 Kindi

Yaş:

+4

Öyrənilən dəyərlər:

Peşəkarlıq, dözümlülük, əzmkarlıq, məsuliyyət.

Qazanılan bacarıqlar:

Ünsiyyət, əməkdaşlıq, komanda işi.