Müasir İncəsənət Məkanı

Burada uşaqlar rəssam rolunda çıxış edirlər. Onlar təsviri sənətlər və məşhur rəssamlar haqqında məlumatlar əldə edirlər. Daha sonra uşaqlar şüşə və ya kağız parçalarını rəngləməyə başlayır və öz sənət əsərlərini yaratmaqla əyləncəli vaxt keçirirlər.

Bonus:

-8 Kindi

Yaş:

+4

Öyrənilən dəyərlər:

Dözümlülük, əzmkarlıq, yenilik.

Qazanılan bacarıqlar:

Yaradıcılıq, tam diqqətlilik, incə motor bacarıqları.