Uçuş Təlimi Mərkəzi

Burada uşaqlar pilot rolunda çıxır edir və simulyatorların istifadə qaydasını öyrənirlər. Onlar aviasiya, təyyarələr və onların işləmə mexanizmi barədə məlumatlar əldə edirlər. Sonda uşaqlar simulyatorlar vasitəsilə bir təyyarənin necə idarə olunduğunu təcrübədən keçirirlər.

Bonus:

-15 Kindi

Yaş:

+6

Öyrənilən dəyərlər:

Mükəmməllik, məsuliyyət, dözümlülük.

Qazanılan bacarıqlar:

Sərbəstlik, rəqəmsal bacarıqlar, özünü öyrənmə, sosial inkişaf, incə motor bacarıqları, tənqidi düşünmə, qərar vermə, komanda işi.