Aqro Mərkəz

Burada uşaqlar qida mühəndisi rolunda çıxış edirlər. Onlar Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və əkinçiliyin tarixi, həmçinin ən çox becərilən bitkilər və bağçılıq barədə məlumatlar əldə edirlər. Bundan əlavə, uşaqlar burada saxsı qabda bir bitki yetişdirir və bu prosesin necə baş verdiyini izləyir.

Bonus:

-15 Kindi

Yaş:

+6

Öyrənilən dəyərlər:

Məsuliyyət, həmrəylik, maariflənmə, peşə etikası.

Qazanılan bacarıqlar:

Ünsiyyət, əməkdaşlıq, nəticə yönümlülük.