Вакансия

Əməliyyatlar üzrə Direktor

Обязанности:

 • - Sahədəki fəaliyyətlər üzrə direktor kimi fəaliyyət göstərmək və əyləncə proqramının hər gün düz işləməsinə nəzarət etmək, ərazinin təqdimatının keyfiyyəti, təmizlik, təhlükəsizlik və müştəri xidmətləri standartlarına uyğunluğunu və təqdim olunan əyləncə
 • - Fəaliyyət sahələrində işgüzar, ticarət və əməliyyat sahələrinin (ziyarətçi əraziləri, texniki sahələr, işçi sahələri) səmərəli idarə edilməsini təşkil etmək, şirkətin brend imicinə, standartlarına və qaydalarına uyğun problemsiz və gündəlik əməliyyat ax
 • Kassirlərin və xəzinənin funksiyalarının icrasına və vəzifələrinə nəzarət etmək, bütün pulların və digər ödəniş üsullarının etibarlı idarə olunmasını təmin etmək, yoxlamaları vaxtında aparmaq, problemləri həll etmək və müştərilərin ehtiyaclarını ödəmək üç
 • Bütün fəaliyyət sahələrinin işləmə müddətlərini müəyyən edilmiş standartlarda planlaşdırmaq və idarə etmək, göstərilən xidmətin şirkət standartlarına tam uyğun olaraq həyata keçirilməsinə nəzarət etmək
 • Qəfil ziyarətlər etməklə obyektlərin vəziyyətini yoxlamaq, obyektlərin işinə nəzarət etmək, fəaliyyətin yaxşılaşdırılmasından məsul işçilərə rəy vermək
 • Bütün fəaliyyət sahələrinin maliyyə, büdcə və digər razılaşdırılmış hədəflərə cavab verilməsini təmin etmək
 • Fəaliyyət sahələrinin maliyyə məlumatlarını izləmək və ziyarətçilərin sayı, qrup ziyarətləri, meyllər və digər məsələlər barədə hesabatlar hazırlamaq və inkişaf təkliflərini hazırlamaq.
 • Monitor periodic evaluations and forecasts of facilities for financial, budgetary and operational purposes
 • Monitor financial information of facilities and prepare reports on the number of visitors, group visits, trends and other issues and prepare development proposals.
 • Review work experiences to determine if the business is successful and develop alternatives as needed
 • Plan follow-ups such as group visits, birthday events at sales establishments with the sales department, purchasing processes, and supplier supervision.
 • Track sales and costs at the company's F&B outlets, select and sell profitable products, develop product ranges and alternatives with new products
 • Prepare statistics for sponsors and report on the number of visitors to the field of activity and work to improve their performance.
 • To check whether the work carried out in the departments with the support of the coordinators is in accordance with the obligations to the business partners.
 • Plan and coordinate human and material resources to provide efficient entry and exit of visitors, shorten departure times, and provide superior quality service
 • To control the operation of the enterprise in terms of 100% functionality, including security, safety and service, to ensure the smooth operation of applications, materials and equipment in the field of security, cleanliness for the smooth operation of fa
 • Ensuring the implementation of preventive measures related to maintenance, operational, technical and security, information technology and general services
 • To ensure timely consideration and fulfillment of customers' complaints and demands
 • Hold regular meetings with the coordinator, supervisor and entertainment staff to resolve complaints and provide feedback.
 • Ensure that daily operations are conducted in accordance with customer satisfaction standards.
 • Identify areas of opportunity and provide development strategies for the business
 • Supervise and monitor the maintenance of facilities, plan, manage and report to senior management on expected and required maintenance work
 • Plan and approve procurement requests for facilities in accordance with all purchase requests from areas
 • Approve the development of operational procedures and ensure that teams receive appropriate training for procedures, review and monitor practices.
 • Ensuring maximum efficiency from team members by constantly communicating with responsible managers
 • Facilitate cost control measures in all areas of finance and manpower to maximize profits, develop cost reduction plans to increase efficiency
 • Constantly monitor the work environment, prevent possible problems in advance, and bring together departments or employees who need to work together.
 • Follow up and monitor the proper processing of procedures and documents between the Operations and Human Resources Department (annual leave, transfers, resignations, etc.)
 • Follow monthly and annual employee attendance programs, investigate employee attendance issues and develop measures in conjunction with the Human Resources Department
 • Develop career plans within the operations team and oversee the development and implementation of necessary development plans for candidates.
 • Prepare daily schedules and programs, monitor employee attendance, send necessary reports to Human Resources Department
 • Provide monthly, quarterly and final annual reports to management on all facilities
ПОДРОБНЕЕ

Инструктор игровой комнаты (Эдутейнер)

Обязанности:

 • Принимать участие в процессе рассмотрения жалоб, предлагать решение вопросов, если это возможно либо направлять их операционному координатору или в соответствующий отдел
 • Вводить в систему события, происходящие в комнате, докладывать о происходящем, наблюдать и быть уверенным в информированности координатора данной зоны
 • Предоставлять посетителям важную деловую информацию и побуждать их стать участниками процесса
 • Заполнять ежедневно проверочный лист учреждения до рабочего процесса
 • В случае необходимости помогать посетителям надевать и снимать браслеты на входе и выходе
 • Докладывать руководству о безопасности и защите посетителей
 • Энергично и с улыбкой выполнять свою работу согласно предписаниям для обеспечения высокого уровня предоставляемых услуг
ПОДРОБНЕЕ