Вакансия

Əməliyyatlar üzrə Direktor

Обязанности:

 • - Sahədəki fəaliyyətlər üzrə direktor kimi fəaliyyət göstərmək və əyləncə proqramının hər gün düz işləməsinə nəzarət etmək, ərazinin təqdimatının keyfiyyəti, təmizlik, təhlükəsizlik və müştəri xidmətləri standartlarına uyğunluğunu və təqdim olunan əyləncə
 • - Fəaliyyət sahələrində işgüzar, ticarət və əməliyyat sahələrinin (ziyarətçi əraziləri, texniki sahələr, işçi sahələri) səmərəli idarə edilməsini təşkil etmək, şirkətin brend imicinə, standartlarına və qaydalarına uyğun problemsiz və gündəlik əməliyyat ax
 • Kassirlərin və xəzinənin funksiyalarının icrasına və vəzifələrinə nəzarət etmək, bütün pulların və digər ödəniş üsullarının etibarlı idarə olunmasını təmin etmək, yoxlamaları vaxtında aparmaq, problemləri həll etmək və müştərilərin ehtiyaclarını ödəmək üç
 • Bütün fəaliyyət sahələrinin işləmə müddətlərini müəyyən edilmiş standartlarda planlaşdırmaq və idarə etmək, göstərilən xidmətin şirkət standartlarına tam uyğun olaraq həyata keçirilməsinə nəzarət etmək
 • Qəfil ziyarətlər etməklə obyektlərin vəziyyətini yoxlamaq, obyektlərin işinə nəzarət etmək, fəaliyyətin yaxşılaşdırılmasından məsul işçilərə rəy vermək
 • Bütün fəaliyyət sahələrinin maliyyə, büdcə və digər razılaşdırılmış hədəflərə cavab verilməsini təmin etmək
 • Fəaliyyət sahələrinin maliyyə məlumatlarını izləmək və ziyarətçilərin sayı, qrup ziyarətləri, meyllər və digər məsələlər barədə hesabatlar hazırlamaq və inkişaf təkliflərini hazırlamaq.
 • Qrup ziyarətlərini koordinasiya və nəzarətdə saxlamaq, satış şöbəsi ilə müəssisələrdə keçiriləcək ad günü tədbirləri, alış proseslərini yoxlamaq və təchizatçılara nəzarət kimi təqibiləri planlaşdırmaq.
 • Müəssisənin F&B satış nöqtələrindəki və fəaliyyət sahələrindəki ticarət xərclərini izləmək, gəlirli məhsulları seçmək və satışa təqdim etmək, yeni məhsullarla məhsul çeşidləri və alternativləri hazırlanmaq
ПОДРОБНЕЕ

Инструктор игровой комнаты (Эдутейнер)

Обязанности:

 • Принимать участие в процессе рассмотрения жалоб, предлагать решение вопросов, если это возможно либо направлять их операционному координатору или в соответствующий отдел
 • Вводить в систему события, происходящие в комнате, докладывать о происходящем, наблюдать и быть уверенным в информированности координатора данной зоны
 • Предоставлять посетителям важную деловую информацию и побуждать их стать участниками процесса
 • Заполнять ежедневно проверочный лист учреждения до рабочего процесса
 • В случае необходимости помогать посетителям надевать и снимать браслеты на входе и выходе
 • Докладывать руководству о безопасности и защите посетителей
 • Энергично и с улыбкой выполнять свою работу согласно предписаниям для обеспечения высокого уровня предоставляемых услуг
ПОДРОБНЕЕ