Öyrənmə guşəsi

Burada uşaqlar su və hava elmi barədə məlumat əldə edirlər. Onlar topların havadakı hərəkətini müşahidə edir, müxtəlif maneələrdən keçən suyu araşdırır və iri sabun köpükləri yaradırlar.

Bonus:

+0 Kindi

Yaş:

+4

Öyrənilən dəyərlər:

Peşəkarlıq, dürüstlük, əzmkarlıq, loyallıq, məsuliyyət.

Qazanılan bacarıqlar:

Tənqidi düşüncə, ünsiyyət, özünü öyrənmə, qərar vermə, riyazi inkişaf.